Αρχείο για Νοέμβριος, 2009

Posted in Ζώα on Νοέμβριος 18, 2009 by trivoli

Cats sleeping everywere…

Posted in τεχνολογία, Ενημέρωση, επιστήμη on Νοέμβριος 18, 2009 by trivoli

Ένα ρώσικο πυρηνικό εργοσττάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μέσα.
Αγία Πετρούπολη.